English version

XII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego
"Różne oblicza toksykologii"
Puławy, 19-22 września 2017

Nowe terminy:

  • Rejestracja, opłaty, nadsyłanie streszczeń
    - 30.06.2017 r.
  • Informacja zwrotna o zakwalifikowaniu doniesienia ustnego
    - 31.07.2017 r.
  • Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłaty konferencyjnej (bez możliwości zgłaszania doniesień naukowych)
    - do 31.08.2017 r.

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 6.06.2017 odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTToks. Głównym punktem programu zebrania było ponowne, wnikliwe przeanalizowanie miejsca wrześniowego Zjazdu Towarzystwa.

Jak Państwu wiadomo, organizacji Zjazdu podjął się Oddział Lubelski. Jednakże Przewodniczący ZG PTToks w maju b.r. przedstawił swoją koncepcję organizacji Zjazdu, proponując jednocześnie przeniesienie miejsca spotkania do Łodzi. Po burzliwej dyskusji, wysłuchaniu stanowiska wszystkich reprezentantów Oddziałów na temat stanu zaawansowania organizacji Zjazdu w Puławach, Przewodniczący PTToks wycofał swoją propozycję.

Glosowanie nad miejscem Zjazdu potwierdziło uprzednie stanowisko członków Zarządu Głównego PTToks – jednomyślnie postanowiono: tegoroczny Zjazd odbędzie się w Puławach.

W imieniu Organizatorów, Zarządu Głównego i swoim własnym, serdecznie zapraszam do udziału w Zjeździe. Jednocześnie składam wyrazy ubolewania z powodu zaistniałej sytuacji.

Przewodniczący ZG PTToks
Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

PS.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji będą ponownie dostępne na stronach http://www.piwet.pulawy.pl/pttox2017 oraz www.pttox.lodz.pl


Polskie Towarzystwo Toksykologiczne

Powstało w marcu 1978 r. i jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym, liczącym ponad 300 członków skupionych w 11 oddziałach. Organizuje zjazdy naukowe, konferencje, sympozja oraz seminaria szkoleniowo-metodyczne i kursy, w tym także międzynarodowe. 
W latach 1993 -2009 Towarzystwo wydawało własne czasopismo naukowe "Acta Poloniae Toxicologica" (od 2003 r. pod nazwą "Acta Toxicologica").

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne jest członkiem Europejskich Towarzystw Toksykologicznych EUROTOX oraz Międzynarodowej Unii Toksykologicznej IUTOX. Członkowie PTToks wchodzili w skład  ZG  EUROTOX oraz IUTOX.  Najbardziej aktywni przedstawiciele Towarzystwa uhonorowani zostali tytułem „Członka honorowego PTToks”. W trakcie minionej kadencji godność „Członka honorowego” nadano 2 osobom.

ZG PTToks promuje młodych naukowców zajmujących się toksykologią – od 6 lat regularne ogłaszane są konkursy na stypendia na międzynarodowe konferencje toksykologiczne. Głównym kryterium przyznania stypendium młodym naukowcom jest dorobek naukowy i wiek <35 lat. PTToks poza konferencjami naukowymi odbywającymi się co 3 lata, organizuje rokrocznie tematyczne warsztaty dawniej pod hasłem „Metabolizm ksenobiotyków”, a od 2009 r. „Nowe trendy w toksykologii”. Regularnie odbywające się warsztaty promują młodych naukowców i studentów zainteresowanych toksykologią – przyznawane są nagrody dla młodych uczonych za najlepsze prezentacje posterowe, studenci, dzięki finansowemu wsparciu MNiSW, mogą bezpłatnie uczestniczyć w obradach.

Konto PTToks:
CITIBANK 06103000190109853000068885

 

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz