English version

Cele i zadania PTToks.


  • organizowanie i popieranie wszelkiej działalności zmierzającej do rozwoju badań naukowych w zakresie wszystkich dziedzin toksykologii
  • zrzeszanie osób pracujących zarówno w dziedzinie toksykologii doświadczalnej jak i praktycznej
  • upowszechnianie osiągnięć naukowych z zakresu toksykologii i nauk pokrewnych
  • informowanie społeczeństwa o aktualnych problemach i osiągnięciach współczesnej toksykologii dla dobra kraju i zabezpieczenia zdrowia jego obywateli
  • reprezentowanie polskiej toksykologii zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz