English version

Nowi członkowie

W XIII kadencji ZG PTToks w okresie wrzesień 2014 – sierpień 2017 nowymi członkami Towarzystwa zostali:

           13.10.2014.    

Marta Napierała – O. Poznański
Barbara Poniedziałek – O. Poznański
Piotr Rzymski – O. Poznański
Radosław Czernych – O. Gdański

20.11.2014 r.

Katarzyna Sielska – O. Lubelski
Paweł Małagocki – O. Lubelski
Michał Kosmala – O. Lubelski
Wojciech Pietroń – O. Lubelski
Anna Gajda – O. Lubelski
Małgorzata Gbylik-Sikorska – O. Lubelski
Tomasz Śniegocki – O. Lubelski
Iwona Szymanek-Bany – O. Lubelski
Maria Piątkowska – O. Lubelski
Maciej Durkalec – O. Lubelski
Piotr Jakubowski – O. Warmińsko-Mazurski
Beata Paszczyk – O. Warmińsko-Mazurski
Tomasz Maślanka – O. Warmińsko-Mazurski

 

 

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz