English version


ACTA TOXICOLOGICA (dawniej ACTA POLONIAE TOXICOLOGICA)

     Czasopismo ukazuje się w języku angielskim dwa razy w roku. Jest wydawane przez Polskie Towarzystwo Toksykologiczne od 1993 r. Acta Toxicologica (do 2003 r. Acta Poloniae Toxicologica) to jedyne czasopismo z dziedziny toksykologii w Polsce i Europie Centralnej. Publikowane są w nim prace z dziedziny toksykologii doświadczalnej i klinicznej, ekotoksykologii, metabolizmu ksenobiotyków oraz analityki toksykologicznej. 

     W roku 2002 Acta Poloniae Toxicologica w rankingu czasopism biomedycznych uzyskało 3 pkt. KBN i 4.2 pkt. Index Copernicus. Jako jedyne czasopismo z tej kategorii uzyskało pozytywną opinię do finansowania przez Zespół Nauk Medycznych KBN ze względu na wagę problematyki. 

     Z powodu śmierci Prof. dr. hab. Jacka Brzezińskiego (założyciela i wieloletniego Redaktora Naczelnego czasopisma Acta Poloniae Toxicologica) na mocy decyzji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego redakcja czasopisma została przeniesiona do naszego Instytutu. Na stanowisko Redaktora Naczelnego (Editor-in-Chief) powołano doc. dr. hab. Jana Stetkiewicza, zaś w skład zespołu redakcyjnego weszły następujące osoby: 

Deputy Editor 

Marek Jakubowski 

Editorial Advisory Board

 • M. Cikrt (Prague, Czech Republic)
 • M. Kamiński (Katowice)
 • J. Krechniak (Gdańsk) 
 • Y. Kundiev (Kiev, Ukraine)
 • J. Moniuszko-Jakoniuk (Białystok)
 • R. Nilsson (Stockholm, Sweden)
 • J. Orłowski (Poznań)
 • J. Pach (Kraków)
 • K. Rydzyński (Łódź)
 • D. Segerbäck (Huddinge, Sweden)
 • A. Starek (Kraków)
 • M. Szutowski (Warszawa)
 • J. Żmudzki (Puławy).

     Po przeniesieniu redakcji do Instytutu Medycyny Pracy czasopismo oprócz nowej nazwy - Acta Toxicologica - zyskało nową szatę graficzną (okładka, kompozycja wewnętrzna) i format (A4). Regulamin ogłaszania prac dostosowano do zasad opracowanych przez Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych. 

Gorąco zachęcamy do nadsyłania prac do kolejnych numerów.

Adres redakcji:

Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
91-348 Łódź, ul. św. Teresy 8
tel.: +48 42 63 14 718, 63 14 717
faks: +48 42 63 14 719
e-mail: oficyna@imp.lodz.pl
 

 
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz