English version

Oddział Krakowski:


  • aplikacja nowoczesnych technik analitycznych w toksykologii sądowej;
  • toksykokinetyka nowych leków i ksenobiotyków; 
  • interakcje metaboliczne i toksykodynamiczne rozpuszczalników organicznych; 
  • normowanie NDS. 

Przewodniczący Oddziału:
prof. dr hab. Dariusz Zuba


Instytut Ekspertyz Sądowych
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
e-mail: D_zuba@yahoo.com
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz