English version

Oddział Łódzki:


  • genetyczne, zawodowe i środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych;
  • zmiany genetyczne i zagrożenia zdrowia związane z narażeniem na metale ciężkie;  
  • toksykologia związków bromoaromatycznych; 
  • stres oksydacyjny indukowany przez substancje egzogenne;  
  • alternatywne metody w toksykometrii;  
  • ocena mechanizmów kancerogenezy i kancerogennego działania wybranych ksenobiotyków;  
  • ocena zagrożeń zdrowia, związanych ze składowaniem odpadów niebezpiecznych oraz z działalnością uciążliwych zakładów przemysłowych;  
  • metodyka oznaczania stężenia substancji szkodliwych w powietrzu;   
  • genetyczne uwarunkowania wrażliwości osobniczej na ksenobiotyki 

Przewodniczący Oddziału:
dr hab. Maciej Stępnik


Instytut Medycyny Pracy
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
Tel. 42 63 14 602
e-mail: mstepnik@imp.lodz.pl
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz