English version

Oddział Lubelski:


  • ochrona zwierząt przed skażeniami promieniotwórczymi; 
  • toksykologia alkoholi, pestycydów i metali ciężkich (ołów, rtęć); 
  • methemoglobinemie; immunotoksykologia; mechanizmy toksycznego działania pestycydów; 
  • monitoring skażenia wody pestycydami; 
  • toksykologia prenatalna. 

Przewodniczący Oddziału:
dr Bogumił Biernacki


Państwowy Instytut Weterynaryjny
al. Partyzantów 67
24+100 Puławy
e-mail: bierbog@piwet.pulawy.pl
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz