English version

Oddział Warmińsko-Mazurski:


  • Badania właściwości oksydacyjnych ksenobiotyków
  • Analiza ekspresji genów pod wpływem zanieczyszczeń środowiska
  • Wpływ anestetyków i innych związków na ryby
  • Zanieczyszczenia żywności substancjami toksycznymi i ich wpływ na zdrowie konsumenta
  • Zagrożenia środowiskowe ze strony produkcji zwierzęcej oraz możliwości ich ograniczania
  • Interakcje leków
  • Toksykogenomika
  • Genetyczne biomarkery narażenia na farmaceutyki i ich pochodne, WWA, mykotoksyny oraz toksyny sinicowe

 

Przewodniczący Oddziału:
dr Dariusz Barski


Katedra Farmakologii i Toksykologii
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-719 Olsztyn,
ul.Oczapowskiego 14, blok. 106
tel 89 523 33 63 lub 89 524 52 88
e-mail: darbar@uwm.edu.pl
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz