English version

Co nowego w oddziałach ?


10.12.2014 r.
  • Poznański Oddział PTToks jest współorganizatorem Sesji Referatowej III – "Terapia uzależnień" w czasie XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej TYTOŃ A ZDROWIE - „15 lat doświadczeń w badaniach nad uzależnieniami od tytoniu, alkoholu, narkotyków i leków”;
    Poznań 10-12 grudnia 2014.

  • Prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja pełni funkcję wiceprzewodniczącej ZG PTFarm. i jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Poznaniu.

  • Prof. dr hab. Ewa Florek zdobyła specjalną, indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za największy, sumaryczny Impact Factor na Wydziale Farmaceutycznym.

  • Dr n. farm. Jędrzej Przystanowicz - uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej.

17.12.2014 r.

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz