English version

Oddział Poznański:


  • Toksykometria
  • Metabolizm ksenobiotyków
  • Interakcje ksenobiotyków
  • Badania ochronnego działania surowców pochodzenia naturalnego
  • Toksyczność antyoksydantów
  • Apoptoza/nekroza w komórkach nowotworowych
  • Toksykologia dymu tytoniowego
  • Toksykologia i epidemiologia środowiska

Przewodniczący Oddziału:
prof. dr hab. Ewa Florek

Laboratorium Badań Środowiskowych
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
60-631 Poznań
ul. Dojazd 30
e-mail: eflorek@ump.edu.pl
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz