English version

Oddział Szczeciński:


  • toksykologia cytostatyków i leków immuno-supresyjnych;  
  • kardiotoksyczność naturalnych halucynogenów; 
  • problemy metodyczne i interpretacyjne w diagnostyce zatruć substancjami narkotycznymi; 
  • toksykologia związków fluoru;  
  • flawonoidy w profilaktyce zatruć przemysłowych. 

Przewodniczący Oddziału:
Dr Tomasz Janus

Katedra Medycyny Sądowej
Pomorski Uniwersytet Medyczny
70-111 Szczecin
Ul. Powst. Wielkopolskich 72
Tel. 608440052
e-mail: tjanus@sci.pam.szczecin.pl
 
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz