English version

Oddział Warszawski:

 • Biomonitoring narażenia na polihalogenowe węglowodory aromatyczne
 • Ocena ryzyka w toksykologii środowiskowej
 • Zastosowanie modeli alternatywnych w toksykologii środowiskowej
 • Substancje zaburzające funkcje układu hormonalnego
 • Immunotoksyczność leków i pestycydów
 • Nanotoksykologia doświadczalna
 • Molekularne obrazowanie rezonansem magnetycznym
 • OMICS w badaniach nowotworów
 • Metabolizm leków i ksenobiotyków
 • Ekotoksykologia chemioterapeutyków weterynaryjnych
   

Przewodniczący Oddziału:
prof. dr hab. Ireneusz Grudziński

Zakład Farmakologii i Toksykologii
Katedra Nauk Przedklinicznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Tel: 022-5936037, Fax: 022-5936065
E-mail: ireneusz.grudzinski@wum.edu.pl
E-mail: marta_mendel@sggw.pl

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz