English version

Oddział Wrocławski:

 • polimery – zastosowanie w ginekologii i gastroenterologii
 • kompozycje farmaceutyczne stosowane do leczenia chorób przyzębia
 • diagnostyka laboratoryjna we współczesnej toksykologii sądowej
 • diagnostyka laboratoryjna zatruć u zwierząt
 • wpływ środowiska na zawartość wybranych metali w tkankach zwierząt łownych
 • zastosowanie matematyki w naukach biomedycznych
 • chemiczna kancerogeneza - procesy wolnorodnikowe, rola antyoksydantów, interakcje
 • wartość diagnostyczna wybranych markerów (enzymów, izoenzymów, interleukin, białek małocząsteczkowych, białek transbłonowych, wolnych aminokwasów) w chorobach nerek, w ocenie niepożądanych działań leków oraz w narażeniu zawodowym środowiskowym
 • wpływ ksenobiotyków na własności antyoksydacyjne hormonów. Interakcje metaloestrogenów
 • rola czynników środowiskowych w patogenezie raka pęcherza moczowego
 • salicylany w farmakoterapii weterynaryjnej
 • ocena cytotoksyczności nanocząsteczek dwutlenku krzemu na modelach mysich linii komórkowych
 • wpływ ksenobiotyków dymu tytoniowego na status antyoksydacyjny i parametry diagnostyczne u pacjentów ze schorzeniami trzustki
 • ocena endokrynnej funkcji trzustki u palących pacjentów z przewlekłym zapaleniem tego narządu i współistniejącą cukrzycą

Przewodniczący Oddziału:
Dr Ewa Kucharczak-Moryl


Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław
ul. Norwida 31
Tel. 71 32 05 431 lub 71 32 403
e-mail: ewa.kucharczak@upwr.edu.pl
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz