English version

Siedziba PTToks.

 

Siedziba PTToks: Zakład i Katedra Toksykologii Akademii Medycznej
ul. Banacha 1, 02-091 Warszawa

Siedziba Zarzadu Głównego PTToks (adres do korespondencji):
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
91-0348 Łódź

tel.: (48 42) 631 45 02, 655 25 05
fax: (48 42) 656 83 31

e-mail: impx@imp.lodz.pljola@imp.lodz.pl
Adres strony Towarzystwa:  http://www.pttox.lodz.pl
Adres strony IMP: http://www.imp.lodz.pl

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz