English version

Zarząd Główny 2014-2017


Przewodniczący

Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
Tel. 42 63 14 625
e-mail: wojciech@imp.lodz.pl

wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Barbara Zielińska-Psuja
Zakład i Katedra Toksykologii
Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego
60-631 Poznań, ul Dojazd 30
Tel .61 847 20 81 w.44
e-mail: bzielin@ump.edu.pl

Prof. dr hab. Jan K. Ludwicki
Państwowy Zakład Higieny
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
Tel. 22 849 70 84
e-mail: K.Ludwicki@pzh.gov.pl

 

sekretarz

Prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
Tel. 42 63 14 631
e-mail: jola@imp.lodz.pl

skarbnik

dr hab. Anna Krakowiak
Oddział Toksykologii
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
Tel. 42 63 14 751
e-mail: annakrak@imp.lodz.pl

Członkowie Zarządu:

Dr hab. Ryszard Wiaderkiewicz
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
Tel. 32 20 88 363
e-mail: wiader@sum.edu.pl

dr hab. Maria Kała
Instytut Ekspertyz Sądowych
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
Tel. 12 4219119, 607 99 15 34
e-mail: mkala@ies.krakow.pl

dr hab. Maciej Stępnik
Zakład Toksykologii i Kancerogenezy
Instytut Medycyny Pracy
91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
Tel. 42 63 14 602
e-mail: mstepnik@imp.lodz.pl

dr hab. Bartosz Wielgomas
Katedra i Zakład Toksykologii AM
80-416 Gdańsk, Al. Hallera 107
tel. (58) 349 31 75
e-mail: Bartosz.wielgomas@gumed.edu.pl

Prof. dr hab. Dariusz Zuba
Instytut Ekspertyz Sądowych
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9
D_zuba@yahoo.com

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Sapota
Zakład Toksykologii
Uniwersytet Medyczny
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
Tel. 42 677 91 44
e-mail: Andrzej.sapota@umed.lodz.pl

Członkowie:
dr Anita Rutkowska
dr Anna Spodniewska

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Zofia Olszowy
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
41-200 Sosnowiec,
Ul. Kościelna 13
32 266 08 85


dr hab. Jan Stetkiewicz
dr hab. Anna Kilanowicz

 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz