English version

Zarząd przed laty


Pierwsze władze Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego zostały wybrane w 1978 r. Pierwszym przewodniczącym został prof. dr hab. Władysław Rusiecki, a pierwszą siedzibą Zarządu Głównego była Warszawa (1978-1981). Przewodniczącym Zarządu Głównego drugiej (1981-1984) i trzeciej (1984-1987) kadencji był prof. dr hab. Jacek Brzeziński, a siedzibą Zarządu Głównego ponownie Warszawa. Łódź była siedzibą Zarządu Głównego czwartej kadencji (1987-1990), zaś przewodniczącym w tym okresie był prof. dr hab. Jerzy K. Piotrowski. Przewodniczącym Zarządu Głównego piątej kadencji (1990-1993) był prof. dr hab. Witold Seńczuk, a siedzibą Zarządu Głównego był Poznań. Na przewodniczącego Zarządu Głównego PTToks szóstej, siódmej i ósmej kadencji (1993-1996, 1996-1999, 1999-2002) wybrano prof. dr hab. Andrzeja Starka, a na siedzibę Zarządu Głównego - Kraków. Przewodniczącym Zarządu Głównego dziewiątej i dziesiątej kadencji (w latach 2002-2005 i 2005-2008) był wybrany podczas VIII Zjazdu PTToks prof. dr hab. Konrad Rydzyński, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.
Od 2008 r. nieprzerwanie przewodniczącym ZG jest prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera (kadencja XI-XIII, 2008-2011, 2011- 2014, 2014-2017), a siedzibą ZG jest Łódź.
 
 aktualności

Nowe trendy w toksykologii: genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zdrowia - biomarkery narażenia, efektu i wrażliwości, Łódź 2016

Stypendium EUROTOX 2016

Nowe trendy w toksykologii : Trwałe zanieczyszczenia organiczne - zagrożenia dla zdrowia i środowiska
- zdjęcia

Sympozjum Naukowe Interdyscyplinarność Współczesnej Toksykologii
Wrocław 11.06.2015 r.

Wykład prof. W.Wąsowicza pt. „Nanocząsteczki - zagrożenie czy dobrodziejstwo dla zdrowia" na konferencji organizowanej przez URPL (Warszawa, 26 marca 2015 r.)

Sympozjum: Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii

Stypendium na EUROTOX 2015

Zjazd Europejskiego Towarzystwa Toksykologów Klinicznych i Ośrodków Informacji Toksykologicznej, Malta 2015

Konferencja szkoleniowo-naukowa PTToks, OLSZTYN 2014 – zdjęcia

Copyright © 2008 IMP

Grzegorz Krzychowicz